Stephanie & Esther

Dit is een foto van de voorkant van het artikel zoals het verscheen in het extra dikke decembernummer 2016 van HP/DeTijd. Dit artikel met mijn foto's en tekst van Ad Fransen is een prelude op het fotoboek dat 26 maart a.s. zal worden gepresenteerd in het Cultuurhuis Heerlen www.cultuurhuisheerlen.nl.